Media downloads

Het Jordex logo is een belangrijk onderdeel van onze identiteit en dient als basis voor onze huisstijl. Het logo bestaat uit de naam van het bedrijf en het beeldmerk. Voor een sterk merkimago is het van belang dat het logo uniform gebruikt wordt in alle uitingen. Dat betekent:

  • De logo’s enkel afbeelden in de officiële kleuren

  • Schalen van het logo enkel met behoud van de oorspronkelijke verhoudingen

  • Geen aanvullende tekst toevoegen als onderdeel van het logo

Wij gebruiken cookies. Learn more