Geplaatst op:

Brexit: wat verandert er voor de transportsector?

Het Verenigd Koninkrijk maakt sinds 1 januari geen deel meer uit van de Europese Unie, maar welke gevolgen heeft dit op de in- en uitvoer van en naar het Verenigd Koninkrijk?

Op 24 december 2020 is er een handelsakkoord bereikt tussen de EU en het VK. Als officieel Europees 'derde land' maakt het VK nu ook geen deel meer uit van de douane-unie. Dat betekent dat er meer vereisten zijn voor de in- en uitvoer van goederen naar de VK.

Douane-aangifte Nu de Brexit-regels van kracht zijn, is het doen van een douane-aangifte vereist bij het transport van of naar het VK. Voor Nederland moet de aangifte worden voorgemeld in Portbase en voor BelgiΓ« in C-point. Als nieuwe im- of exporteur heeft u van de Douane een EORI-nummer nodig, die u bij de Belastingdienst kunt aanvragen. Ook in het geval wij de invoer- of uitvoeraangifte voor u opmaken dient u te beschikken over uw EORI-nummer.

Andere formaliteiten die voor niet-leden van de EU gelden, zijn ook van toepassing voor het VK. Zo kunnen voor specifieke goederen bijvoorbeeld invoer- en uitvoervergunningen verplicht zijn.

BTW De Brexit brengt ook voor het exporteren van goederen vanuit het VK naar de EU verandering met zich mee voor het berekenen van BTW. Waar voorheen de BTW verlegd werd conform de regels van intracommunautaire leveringen en diensten, valt het VK nu onder de BTW regels voor derde landen en wordt met 0% BTW belast. De uitvoer vanuit de EU kan zowel vanuit de EU als het VK worden verlegd aan de geadresseerde en kan worden aangetoond door het bewijs van uitgaan (douaneprocedure) of met gebruikmaking van boeken en bescheiden. Bij invoer vanuit het VK wordt bij de aangifte ten invoer BTW geheven over de CIF waarde van de goederen, deze kan verlegd worden indien de importeur in het bezit is van de vergunning art 23 OB.

Geen invoerheffingen Het Brexit-akkoord tussen het VK en de EU is een vrijhandelsverdrag, waardoor er geen invoertarieven belast worden. Voor goederen die aan de oorsprongsvoorwaarden van het akkoord voldoen,Β  is het preferentiΓ«le tarief van 0 procent van toepassing. De oorsprongsregels in het akkoord zijn vastgelegd op basis van bilaterale cumulatie. Dat betekent dat materialen vanuit zowel de EU als het VK mogen worden meegeteld om de benodigde drempels voor de tarief- en quotavrije markttoegang te behalen. Om een beroep te doen op de verlaagde (0 procent) tarieven is een door de exporteur opgesteld attest van oorsprong nodig, waaruit blijkt dat het product van preferentieel oorsprong is. Dit attest dient aan bepaalde voorwaarden te voldoen waar we u graag over adviseren indien gewenst.

Afspraken om douanecontroles te verminderen waar mogelijk In het Brexit-verdrag staat dat als partijen voldoen aan bepaalde eisen, ze de status van β€˜Authorised Economic Operator’ (AEO) kunnen krijgen. Dat houdt in dat ze gebruik kunnen maken van een vereenvoudigde douaneprocedure als het om controles voor veiligheid gaat. Ook is hierbij afgesproken dat de EU en het VK elkaars AEO-vergunningen erkennen.

Jordex is sinds 2011 in het bezit van de AEO vergunning, zowel voor Customs als voor Safety.

Import of export van dierlijke of plantaardige oorsprong Bij het importeren van goederen van dierlijke of plantaardige oorsprong uit het VK, moeten deze voldoen aan de eisen van de EU, t.w. de β€˜sanitaire en fytosanitaire eisen’. Andersom moeten deze producten aan de eisen van het VK voldoen bij export naar het VK. Dat betekent dat er rekening gehouden moet worden met exportcertificering en importcontroles.

Heeft u vragen over de veranderingen die de Brexit met zich meebrengt in de transportsector? Neem dan contact op met onze Specialist Customs Dennis den Rooijen.

Laatste nieuws

donderdag 04 juli 2024

Logistieke begrippen en afkortingen deel VII

De meeste goederen die wereldwijd vervoerd worden over zee, gaan in standaard 20FT en 40FT containers. Daarnaast zijn er nog een aantal verschillende types co

dinsdag 02 juli 2024

Uitbreiding team Jordex: Dion en Jordan

Vorige maand hebben wij twee nieuwe collega's mogen verwelkomen. Dion Maat is als accountmanager op onze exportafdeling gestart en Jordan Bakker operationeel

dinsdag 02 juli 2024

Houthi's blijven zeeschepen aanvallen

Sinds november vallen de Houthi’s de internationale scheepvaart in de Rode Zee aan als steunbetuiging voor de Palestijnen in hun strijd tegen IsraΓ«l.

dinsdag 02 juli 2024

Jordex Air bestaat 5 jaar!

Zo kijkt Jan Dits (General Manager) terug op het afgelopen jaar en dit kun je de volgende 5 jaar van hem en zijn team verwachten!

dinsdag 02 juli 2024

Capaciteit Panamakanaal weer verhoogd

Vanaf 5 augustus komt er een extra boekingsslot voor het Panamakanaal en wordt de toegestane diepte in de Neopanamax-sluizen verhoogd.

donderdag 27 juni 2024

Storingen douanesystemen

De meest gebruikte douanesystemen (DMS, AGS en NCTS) lagen er de afgelopen maanden herhaaldelijk uit. De Douane werkt aan een noodprocedure.

dinsdag 04 juni 2024

Record capaciteit vloot megacontainerschepen

De internationale vloot van containerschepen is een nieuwe mijlpaal gepasseerd. De 186 megacontainerschepen zijn samen goed voor 4 miljoen teu.

dinsdag 04 juni 2024

Alpe d'HuZes '24: zo zeker als tweemaal twee vier is

CEO Ruud Maaskant, COO Wesley Lems en JPC directors Rory Lems en Gerben Langstraat gaan samen met het team van de Rotterdam Fund Racers de koers hard maken.

Wij gebruiken cookies. Learn more