Geplaatst op:

Wijzigingen Nederlandse Expeditievoorwaarden per 1 mei 2018

Op alle werkzaamheden die Jordex Shipping & Forwarding B.V. als expediteur voor u verricht, zijn de Nederlandse Expeditievoorwaarden inclusief de arbitrageclausule van toepassing. Denk hierbij aan activiteiten zoals vervoer over zee, land en door de lucht, opslag, verzekering, douaneafhandeling, distributie en facturering. Deze voorwaarden zullen per 1 mei 2018 gaan wijzigen. De huidige versie van de Nederlandse Expeditievoorwaarden, gedeponeerd op 1 juli 2004 komen hiermee op 1 mei 2018 te vervallen. Mogelijk heeft dit ook invloed op de overeenkomst die u met ons heeft gesloten.

Wijzigingen in de Nederlandse Expeditievoorwaarden De huidige Nederlandse Expeditievoorwaarden daterend uit 2004, geven duidelijk de rechten en plichten van expediteur en opdrachtgever weer. Echter hebben ontwikkelingen in de rechtspraak, arbitrale vonnissen en wetgeving ertoe geleid dat deze moesten worden herzien. De vernieuwde Nederlandse Expeditievoorwaarden zijn gemoderniseerd en verduidelijkt. De belangrijkste wijzigingen zijn in de volgende artikelen aangebracht:

Artikel 5: Douane
Artikel 7: Verzekering
Artikel 18: BeΓ«indiging van de overeenkomst
Artikel 23: Arbitrage

Daarnaast is de aansprakelijkheidslimitiet van 4.000 SDR gewijzigd naar het algemene maximum van 10.000 SDR. Deze is van toepassing op elke zending bij waardevermindering, fysieke schade of verlies van de lading. Tot slot is in een aantal artikelen als verplichting toegevoegd dat de expediteur, indien mogelijk, overlegt met de opdrachtgever over de invulling van de werkzaamheden of bepaalde handelingen.

Een volledige toelichting op alle wijzigingen vindt u in de β€˜Quick overview' van de Fenex.

Overgang naar de vernieuwde Expeditievoorwaarden Vanaf 1 mei 2018 zal Jordex Shipping & Forwarding B.V. alle werkzaamheden verrichten onder de vernieuwde Expeditievoorwaarden. Wij zullen de link naar de nieuwe Expeditievoorwaarden met u delen in onze e-mail correspondentie en op de website vermelden.

Zonder uw tegenbericht gaan wij ervan uit dat u akkoord bent met de toepasselijkheid van de nieuwe versie.

Contact Voor meer informatie of vragen over de vernieuwde Nederlandse Expeditievoorwaarden kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Laatste nieuws

donderdag 04 juli 2024

Logistieke begrippen en afkortingen deel VII

De meeste goederen die wereldwijd vervoerd worden over zee, gaan in standaard 20FT en 40FT containers. Daarnaast zijn er nog een aantal verschillende types co

dinsdag 02 juli 2024

Uitbreiding team Jordex: Dion en Jordan

Vorige maand hebben wij twee nieuwe collega's mogen verwelkomen. Dion Maat is als accountmanager op onze exportafdeling gestart en Jordan Bakker operationeel

dinsdag 02 juli 2024

Houthi's blijven zeeschepen aanvallen

Sinds november vallen de Houthi’s de internationale scheepvaart in de Rode Zee aan als steunbetuiging voor de Palestijnen in hun strijd tegen IsraΓ«l.

dinsdag 02 juli 2024

Jordex Air bestaat 5 jaar!

Zo kijkt Jan Dits (General Manager) terug op het afgelopen jaar en dit kun je de volgende 5 jaar van hem en zijn team verwachten!

dinsdag 02 juli 2024

Capaciteit Panamakanaal weer verhoogd

Vanaf 5 augustus komt er een extra boekingsslot voor het Panamakanaal en wordt de toegestane diepte in de Neopanamax-sluizen verhoogd.

donderdag 27 juni 2024

Storingen douanesystemen

De meest gebruikte douanesystemen (DMS, AGS en NCTS) lagen er de afgelopen maanden herhaaldelijk uit. De Douane werkt aan een noodprocedure.

dinsdag 04 juni 2024

Record capaciteit vloot megacontainerschepen

De internationale vloot van containerschepen is een nieuwe mijlpaal gepasseerd. De 186 megacontainerschepen zijn samen goed voor 4 miljoen teu.

dinsdag 04 juni 2024

Alpe d'HuZes '24: zo zeker als tweemaal twee vier is

CEO Ruud Maaskant, COO Wesley Lems en JPC directors Rory Lems en Gerben Langstraat gaan samen met het team van de Rotterdam Fund Racers de koers hard maken.

Wij gebruiken cookies. Learn more